måndag 2 februari 2009

Konstnären/PalettenKRO:s medlemstidning Konstnären har bytt redaktör (från Martin Aagård till Anders Rydell), men är sig ännu så länge lik: Stöddig, fulsnygg, rolig och välskriven. Ett par av höjdpunkterna i senaste numret (4/08-09) är den lågintensiva intervjun med omslagspojken Peter Dahl och Benedicte Anderssons text om spektakulära konstmuseer från Kalmar till Rom – har förpackningen blivit viktigare än innehållet? Här finns också en läsvärd artikel om Barack Obamas kulturpolitik, hittills den mest uttömmande jag sett i ämnet. Det enda som sänker humöret är de återkommande, bittra insändarna i framvagnen.

Ungefär samtidigt landar nya numret av Paletten i brevlådan, med den göteborgsvitsiga underrubriken ”Baletten”. Mycket roligare än så blir inte det texttäta, pretentiösa temanumret om dans – om man bortser från en karaktäristiskt knasig text av spelevinken Mårten Spångberg om förhållandet mellan ficktjuveri, trolleri och dans. Annars handlar det mest om att namedroppa de för tillfället rätta filosoferna (tio poäng för Jacques Rancière, fem för Derrida) och att uttrycka enkla saker på ett så svårt sätt som möjligt. Så skriver exempelvis Dorothea von Hantelmann apropå begreppet ”performativitet”: ”Det handlar om att erkänna det produktiva, realitetsproducerande och -gestaltande i ett konstverk som betydelsefullt och ta in det i diskursen. Därvid uppmärksammas vi på det kontingenta och svårgripbara området återverkningar och effekter som alstrar konsten situativt, det vill säga i förhållande till såväl en rumslig och diskursiv kontext som till en relationell, i förhållande till konstverkets betraktare.” Med andra ord: Konsten påverkar sin omvärld. Jag tackar för påminnelsen och går och sätter på kaffet.